[1]
J. Poczynok, „Elementy wizualne w kulturze eksperymentu w ujęciu psychologicznym”, kwod, nr 9, s. 97–112, grudz. 2019.