Węcławiak, A. „Dialog Na Styku Kultur — Bieszczady”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 7, lipiec 2018, s. 199-10, doi:10.14746/kw.2017.7.16.