Bortnowski, A. „Публицистика Владимира Короленко”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 6, wrzesień 2018, s. 39-49, doi:10.14746/kw.2016.6.3.