Jedliński, M. „Problem obcości: Opozycja Rosja–Europa W Kulturze Rosyjskiej (XI–XIX w.)”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 6, wrzesień 2018, s. 83-96, doi:10.14746/kw.2016.6.7.