Radosz, J. „Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова «Летучий голландец»”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 6, wrzesień 2018, s. 219-26, doi:10.14746/kw.2016.6.17.