Goszczyńska, A. „Pole Leksykalno-Semantyczne Nazw kolorów Jako Obiekt przekładu (na przykładzie Utworu «Pan Tadeusz» Adama Mickiewicza I Jego tłumaczenia Na język Rosyjski Światosława Świackiego)”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 4, wrzesień 2018, s. 61-70, doi:10.14746/kw.2014.4.5.