Murawska, P. „Psycholingwistyczne I Socjolingwistyczne Aspekty Doboru I Tworzenia Nazw”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 3, wrzesień 2018, s. 57-63, doi:10.14746/kw.2013.3.6.