Paulus, J. M. „Projekt: Literatura 2.0 Dmitrija Głuchowskiego”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 3, wrzesień 2018, s. 83-88, doi:10.14746/kw.2013.3.9.