Bala, M. „Ukraina W Programie Partii Narodowo-Bolszewickiej Eduarda Limonowa”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 3, wrzesień 2018, s. 133-5, doi:10.14746/kw.2013.3.15.