Iemelianova, T. „Модальная организация диалогической и монологической речи”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 20-28, doi:10.14746/kw.2012.2.2.