Jędrasik, P. „Chwyty językowe Wykorzystywane W Celu Mentalnego Oswojenia Wojny – Na Podstawie fragmentów dzienników Wojennych Z początków Października 1941 Roku”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 33-41, doi:10.14746/kw.2012.2.4.