Kupidura, J. „Ukrainki W Parlamencie II RP”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 60-65, doi:10.14746/kw.2012.2.7.