Nowakowska, J. „Силуэты женщин в творчестве Людмилы Петрушевской в гендерном аспекте”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 95-103, doi:10.14746/kw.2012.2.11.