Rzeszewska, D. „Syjonidy I Ich Miejsce We współczesnej Rosyjskiej Kulturze”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 135-41, doi:10.14746/kw.2012.2.16.