Smagina, N. „Futurologiczna Wizja świata W powieści Tatiany Tołstoj «Kyś»”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 147-55, doi:10.14746/kw.2012.2.18.