Wieczorek, K. „«Riwne / Rowno» Ołeksandra Irwancia Jako przykład Antyutopii We współczesnej Literaturze ukraińskiej”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 2, październik 2018, s. 177-84, doi:10.14746/kw.2012.2.21.