Spis treści, . „Spis treści”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 3, grudzień 2013, s. 1-10, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/16416.