Spis treści, . „Spis treści”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 6, grudzień 2016, s. 1-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/16421.