Zywert, A. „Motocykl–widmo, Czyli Meandry współczesnej Fantastyki (Oleg Diwow, Рыжий пес иж)”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 8, grudzień 2018, s. 273-85, doi:10.14746/kw.2018.8.23.