Bortnowski, A. „Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 9, lipiec 2020, s. 23-36, doi:10.14746/kw.2019.9.2.