Dzienisiewicz, M. „Спортивная метафора в текстах газетной печати ХV Международного конкурса имени П. И. Чайковского”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 8, grudzień 2018, s. 23-38, doi:10.14746/kw.2018.8.2.