Świetlik, A. „,,Стерильное одиночество” голубого цвета в рассказах Евгения Харитонова”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 8, grudzień 2018, s. 245-51, doi:10.14746/kw.2018.8.20.