Bortnowski, Antoni. „Мировоззрение Василия Шульгина в контексте событий 1917–1919 гг. в Киеве”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 8, grudzień 2018, s. 9-21, doi:10.14746/kw.2018.8.1.