Sibirnaja, M. „Произведения Александра Марданя в контексте «новой драмы»”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 8, grudzień 2018, s. 207-1, doi:10.14746/kw.2018.8.17.