Sadowska, Monika. „Obraz głupca W Rosyjskim Socjolekcie młodzieżowym”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 8, grudzień 2018, s. 195-06, doi:10.14746/kw.2018.8.16.