Poczynok, Julia. „Elementy Wizualne W Kulturze Eksperymentu W ujęciu Psychologicznym”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 9, grudzień 2019, s. 97-112, doi:10.14746/kw.2019.9.7.