Pukhonska, Oksana. „Posttotalitarna pamięć Jako Wyzwanie We współczesnej Kulturze Wschodnioeuropejskiej”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza I Dialog, nr 9, grudzień 2019, s. 129-38, doi:10.14746/kw.2019.9.9.