Stryjakowska, A. „Powieść в Советском союзе не было аддерола Olgi Breininger Z Perspektywy Posthumanizmu”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza I Dialog, nr 9, grudzień 2019, s. 149-55, doi:10.14746/kw.2019.9.11.