Dzienisiewicz, Daniel. „Сопоставительный анализ глаголов с семантикой чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, no. 6 (wrzesień 22, 2018): 51–64. Udostępniono wrzesień 29, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14454.