Dzienisiewicz, Daniel. „Сопоставительный анализ глаголов с семантикой чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog0, no. 6 (wrzesień 22, 2018): 51-64. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14454.