Jedliński, Marek. „Problem obcości: Opozycja Rosja–Europa W Kulturze Rosyjskiej (XI–XIX w.)”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, no. 6 (wrzesień 22, 2018): 83–96. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14469.