Murawska, Paulina. „Psycholingwistyczne I Socjolingwistyczne Aspekty Doboru I Tworzenia Nazw”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog0, no. 3 (wrzesień 23, 2018): 57-63. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/14758.