Bortnowski, Antoni. „Мотив одиночества в раннем творчестве Ирен Немировски”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, no. 9 (lipiec 14, 2020): 23–36. Udostępniono listopad 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/23672.