Fedorushkov, Edyta. „ИКОНИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В ПОЭЗИИ ИВАНА ЖДАНОВА (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОРТРЕТ ОТЦА)”. Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, no. 8 (grudzień 24, 2018): 39-58. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/23707.