Sibirnaja, Maria. „Произведения Александра Марданя в контексте «новой драмы»”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, no. 8 (grudzień 20, 2018): 207–217. Udostępniono maj 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/24805.