Poczynok, Julia. „Elementy Wizualne W Kulturze Eksperymentu W ujęciu Psychologicznym”. Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog, no. 9 (grudzień 20, 2019): 97–112. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kwod/article/view/24817.