Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 4 (2014) Archetyp „cienia” w strukturze powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego Abstrakt   PDF (Russian)
Mateusz Jaworski
 
Nr 7 (2017) Стилізація в українській і польській літературі постмодернізму Abstrakt   PDF (Українська)
Irina Kropyvko
 
Nr 7 (2017) Проблема автотеличности языка в романах Виктора Пелевина Abstrakt   PDF (Russian)
Mateusz Jaworski
 
Nr 7 (2017) Образ „гордой полячки” в пьесе Леонида Зорина „Варшавская мелодия” Abstrakt   PDF (Russian)
Natalia Popovich
 
Nr 7 (2017) Твори Лесі Українки у світлі рампи сучасного театру Abstrakt   PDF (Українська)
Lubomir Puszak
 
Nr 7 (2017) Влияние масс-медиа на сознание человека в пьесах Александра Марданя Abstrakt   PDF (Russian)
Maria Sibirnaya
 
Nr 7 (2017) Образ мирового человека в романе Алексея Иванова „Географ глобус пропил" Abstrakt   PDF (Russian)
Roman Szubin
 
Nr 6 (2016) Публицистика Владимира Короленко Abstrakt   PDF (Russian)
Antoni Bortnowski
 
Nr 6 (2016) Сопоставительный анализ глаголов с семантикой чрезмерной интенсивности действия в русском и польском языках Abstrakt   PDF (Russian)
Daniel Dzienisiewicz
 
Nr 6 (2016) „Гамлет. Версия” Бориса Акунина как отказ от регламентации шекспировского интертекста Abstrakt   PDF (Russian)
Kristina Kiseleva
 
Nr 6 (2016) „В некоторых стихиях опознаешь себя” — метафизическая интерпретация материального образа воды в эссе Иосифа Брод¬ского „Набережная неисцелимых” Abstrakt   PDF (Russian)
Adrianna Nigiel
 
Nr 6 (2016) Гонения на генетику в русской прозе второй половины XX века Abstrakt   PDF (Russian)
Наталья Попович
 
Nr 6 (2016) Сакрализация обыденности в рассказе Андрея Битова „Летучий голландец” Abstrakt   PDF (Russian)
Joanna Radosz
 
Nr 6 (2016) Факторы влияния чеховского текста на пьесы Александра Марданя „Антракт” и „Аншлаг” (отказ от власти прецедент¬ных текстов или возвращение к ним?) Abstrakt   PDF (Russian)
Maria Sibirnaya
 
Nr 6 (2016) Процесс индивидуации как ключ к интерпретации главного героя романа Федора Достоевского „Бесы” Abstrakt   PDF (Russian)
Anna Stryjakowska
 
Nr 6 (2016) Герменевтические подступы к русской литературе Abstrakt   PDF (Russian)
Roman Szubin
 
Nr 4 (2014) Próba odczytania fragmentu powieści F. Dostojewskiego „Idiota” w kluczu kategorii „słowa-naczynia” Abstrakt   PDF (Russian)
Edyta Fedorushkov
 
Nr 4 (2014) Pole leksykalno-semantyczne nazw kolorów jako obiekt przekładu (na przykładzie utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i jego tłumaczenia na język rosyjski Światosława Świackiego) Abstrakt   PDF (Russian)
Aleksandra Goszczyńska
 
Nr 4 (2014) Daniił Andriejew jako pisarz mistyczny (рroblem samookreślenia pisarza) Abstrakt   PDF (Russian)
Jana Nowakowska
 
Nr 4 (2014) Stereotyp kobiety powstały we współczesnym rosyjskim i polskim społeczeństwie (na podstawie eksperymentu asocjacyjnego) Abstrakt   PDF (Russian)
Anastasia Oshchepkova
 
Nr 4 (2014) Od „dna” ku „denku”. Postmodernistyczna aktualizacja dramatu M. Gorkiego Abstrakt   PDF (Russian)
Maciej Pieczyński
 
Nr 4 (2014) Mentalna mapa Rosji w polskiej przestrzeni językowej Abstrakt   PDF (Russian)
Łukasz Piotrowski
 
Nr 4 (2014) Analiza porównawcza nazw centralnych ulic miast Winnica i Iwano Frankiwsk Abstrakt   PDF (Russian)
Dajana Stelmaszyk, Ewa Szymczak
 
Nr 4 (2014) „W cieniu madame się zrazu chował, a potem ją monsieur zluzował”. Rosyjskie wychowanie szlacheckich dzieci w I połowie XIX wieku Abstrakt   PDF (Russian)
Anna Natalia Wilk
 
Nr 4 (2014) Kilka słów o „Temacie petersburskim” w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku Abstrakt   PDF (Russian)
Marta Zawichrowska
 
1 - 25 z 104 elementów 1 2 3 4 5 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo