Stability conditions of the Vistula Valley attained by a multivariate approach – a case study from the Warsaw Southern Ring Road
PDF

Keywords

slope stability
engineering geology modelling
shear strength parameters
glacial tills
Central Poland

How to Cite

Kaczmarek, Łukasz, & Dobak, P. (2015). Stability conditions of the Vistula Valley attained by a multivariate approach – a case study from the Warsaw Southern Ring Road. Geologos, 21(4), 249–260. https://doi.org/10.1515/logos-2015-0020

Abstract

Localised landslide activity has been observed in the area of the plateau slope analysed, in the vicinity of the planned Warsaw Southern Ring Road. Using calculation models quantitative and qualitative evaluations of the impact of natural and anthropogenic load factors on slope stability (and hence, safety) are made. The present paper defines six stages of slope stability analysis, leading to an indication of optimum slope design in relation to the development planned. The proposed procedure produces a ranking of factors that affect slope stability. In the engineering geological conditions under consideration, the greatest factors impacting degradation and failure of slope stability are changes in soil strength due to local, periodic yielding and the presence of dynamic loads generated by intensification of road traffic. Calculation models were used to assess the impact of destabilisation factors and to obtain mutual equivalence with 3D-visualisation relations. Based on this methodology, various scenarios dedicated to specific engineering geological conditions can be developed and rapid stability evaluations of changing slope loads can be performed.
https://doi.org/10.1515/logos-2015-0020
PDF

References

Abramson, L.W., Lee, T.S., Sharma, S. & Boyce, G.M., 2001. Slope Stability and Stabilisation Methods, 2nd edition, John Wiley & Sons, 736 pp.

Dobak, P. & Pinińska, J., 1987. Zmienność parametrów geotechnicznych w wrunkach budowy metra w Warszawie [Variability of geotechnical parameters in the course of construction of the Warsaw underground]. Przegląd Geologiczny 2, 73–79 (in Polish with English summary).

Duncan, J. M. & Wright, S. G., 2005. Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, 312 pp.

Frankowski, Z., Bażyński, J., Lewkowicz, M., Wysokiński, L., Majer, E. & Łukasik, S., 2000. Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy w skali 1 : 10 000 [Geological-engineering atlas of Warsaw, scale 1:10,000]. Polish Geological Institute, Warszawa. 83 pp. (in Polish).

Grzelewski, E., Pabich, M. & Socha, T., 2009. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia tunelu pod dzielnicą Ursynów, na trasie projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy, na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” [Engineering geological report for the tunel under Ursynów area, Warsaw Southern Ring Road]. Arcadis, Warszawa, 53 pp. (in Polish).

Kaczmarek, Ł., 2014. Geomorphological and geophysical analysis of the Warsaw slope stability conditions in the Ursynów district. Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences 23, 215–226.

Kaczyński, R., Bąkowska, A. & Kiełbasiński, K., 2010. Zachowanie się glin lodowcowych z warszawskiego Ursynowa podczas obciążeń statycznych i dynamicznych. [Stress-strain behaviour of glacial till from the Ursynów suburb of Warsaw under static and dynamic loading]. Przegląd Geologiczny 58, 873–878 (in Polish with English summary).

Kaczyński, R., 2011. Engineering-geological characteristics of typical soils in Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 446, 329–340 (in Polish with English summary).

Koda, E. & Rabarijoely, S., 2013. Numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi Skarpy Warszawskiej [Numerical assessment of stability and foundation conditions of a church located on the edge of “skarpa warszawska”]. Budownictwo i Inżynieria 4, 27–35 (in Polish with English summary).

Tucholka, P., Kiełbasiński, K. & Mieszkowski, R., 2008. Tracing seismic surface waves induced by road traffic in Urban environment: example of St.Catherine’s Chuch Hill in Warsaw. Geologija 50, S79–S84.

Pinińska, J., Dobak, P. & Łukaszewski, P., 1993. Ocena stateczności zboczy drogi międzyregionalnej w warunkach fliszu karpackiego [Slope stability evaluation of interregional road in the conditions of Carpathian flysch]. Konferencja Mechanika Gruntów i Fundamentowanie, Warszawa, 299–306 (in Polish).

Wysokiński, L., 1999. Warszawska skarpa śródmiejska [Vistula Valley Slope in Warsaw downtown]. Drukarnia Piotra Włodarskiego, Warszawa, 145 pp. (in Polish).