A groundwater flow model for the Wolin Island area, including glaciotectonic deformation
PDF

Keywords

GIS
groundwater modeling
groundwater exploitation
coastal hydrogeology
southern Baltic Sea coast

How to Cite

Hoc, R., Sadurski, A., & Wiśniowski, Z. (2018). A groundwater flow model for the Wolin Island area, including glaciotectonic deformation. Geologos, 24(3), 207–216. https://doi.org/10.2478/logos-2018-0021

Abstract

During the construction of mathematical models for mapping hydrogeological conditions it is necessary to apply simplifications, both in the geological structure and in hydrogeological parameters used. The present note discusses problems surrounding the mapping of glaciotectonic disturbances that occur in the northern part of Wolin Island (northwest Poland). For this part of the island, a direct outflow of groundwater towards the Baltic Sea basin has been determined on the basis of geophysical survey results. An important feature in the hydrogeological conditions here is the isolation of groundwater from both the Baltic Sea and Szczecin Lagoon by clay with a Cretaceous xenolith. Such a geological structure explains the presence of perched water at considerable heights in zones close to the cliffs, without any significant hydraulic connection with surrounding reservoirs. Hydrogeological conditions of Wolin Island have been modelled using the Visual MODFLOW package v.4.2. In the vertical section, these conditions can be simplified to one aquifer (Pleistocene-Holocene), in which two aquifers can be distinguished. In a large part of the island, these remain in mutual hydraulic contact: layer I – upper, with an unconfined aquifer, and layer II – lower, with a confined aquifer, locally an unconfined one. The schematisation of hydrogeological conditions adopted here has allowed to reproduce present groundwater dynamics in the study area.

https://doi.org/10.2478/logos-2018-0021
PDF

References

Gurwin, J. & Krawiec, A., 2010. Zagrożenia dla zasobów wód słodkich na wyspie Uznam w świetle badań modelowych i geofizycznych [Hazards of freshwater resources on the Uznam Island after modelling and geophysical investigations]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 442, 53–60.

Gurwin, J. & Krawiec, A., 2012. Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych na wyspie Wolin [Identyfication of groundwater flow system of the Wolin Island]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 451, 53–62.

Kłyza, T., 1988. Wody podziemne na Wolinie i polskim Uznamie [Groundwater of Wolin Island and Polish part of Uznam Island]. [In:] Aktualne problemy hydrogeologii. Wyd. Instytutu Morskiego, Gdańsk, 83–92.

Krawiec, A., 2013. Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku [Origin of chlorine anomaly in the groundwater of Polish Baltic Coast]. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 144 pp.

Krawiec, A., Rübel, A., Sadurski, A., Weise, S.M. & Zuber, A., 2000. Preliminary hydrochemical, isotope and noble gas investigations on the origin of salinity in coastal aquifers of Western Pomerania, Poland. [In:] Proceedings of the 16th Salt Water Intrusion Meetings (SWIM 16). Nicholas Copernicus University, Toruń, 87–94.

Kucharski, R. & Tkaczyk, A., 1997. Sprawozdanie z badań geofizycznych wykonanych dla tematu: Ochrona zasobów wód podziemnych w warunkach ich eksploatacji w strefie brzegowej zachodniego wybrzeża Polski [Report of the geophysical investigation in project: Groundwater protection in case of exploitation in the coastal zone of western Polish coast]. Unpublished, UMK, Toruń.

Matkowska, Z., 1990. Mapa Hydrogeologiczna Polski 1:200 000, arkusz Szczecin i Dziwnów wraz z objaśnieniami [Hydrogeological Map of Poland 1:200,000, Szczecin and Dziwnów sheet with explanations]. Polish Geological Institute, Warszawa.

Matkowska, Z., 1992. Mapa zasolenia wód podziemnych wysp Wolin i Uznam [Map of groundwater salinization of Uznam and Wolin Islands]. Unpublished, Polish Geological Institute, Warszawa.

Matkowska, Z., 1997a. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Międzyzdroje wraz z objaśnieniami [Hydrogeological Map of Poland 1:50,000, Międzyzdroje sheet with explanations]. Polish Geological Institute, Warszawa.

Matkowska, Z., 1997b. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wolin wraz z objaśnieniami [Hydrogeological Map of Poland 1:50,000, Wolin sheet with explanations]. Polish Geological Institute, Warszawa.

Mieszkowski, R., 2015. Ekspertyza z wykonania prac geofizycznych metoda tomografii eletroporowej dla ustalnie ochrony zbiornika wyspy Wolin GZWP 102 [Report of geophysical investigation based on the geoelectrical imaging for the major groundwater reservoir no. 102 protection]. Unpublished, Polish Geological Institute, Warszawa.

Paczyński, B. & Sadurski, A. (Eds), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski [Regional hydrogeology of Poland]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 106 pp.

Wiśniowski, Z., 2012. Dokumentacja geologiczna otworu wiertniczego dla sieci obserwacji hydrogeologicznych Polskiej Służby Hydrogeologicznej [Geological documentation of drilling hole for the hydrogeological observation network of Polish Hydrogeological Survey]. Unpublished, Polish Geological Institute, Warszawa.