Groundwater flow modelling of main groundwater reservoirs in the Gdańsk region, Poland
PDF

Keywords

groundwater flow model
vertical circulation of groundwater

How to Cite

Kordalski, Z., & Sadurski, A. (2018). Groundwater flow modelling of main groundwater reservoirs in the Gdańsk region, Poland. Geologos, 24(3), 217–224. https://doi.org/10.2478/logos-2018-0022

Abstract

During the last nine years, the 133 main groundwater reservoirs in Poland (MGR) have been documented; these were published last year. Some of these are situated in the coastal zone of the southern Baltic Sea. MGR numbers 111 and 112 are in the Gdańsk area and are discussed in the present paper. The study area is situated on the border region of the moraine plateau of the Cashubian Lakeland, the western part of the Vistula River delta plain and the Bay of Gdańsk. The area of the main groundwater reservoir in no. 112 is developed in Quaternary strata and referred to as Żuławy Gdańskie; it comprises predominantly the city of Gdańsk and slightly exceeds 100 km2. There is also a Cretaceous aquifer, rich in groundwater resources, which is named MGR no. 111, beneath the Quaternary reservoir mentioned above. The area studied and modelled totalled 364 km2, on account of the hydraulic connection between these aquifers. Methods of hydrogeological research, groundwater flow simulations, resources calculation are outlined in the present paper.
https://doi.org/10.2478/logos-2018-0022
PDF

References

Burzyński, K., Kozerski, B. & Sadurski, A., 1999. Procesy ingresji i ascenzji wód na polskim wybrzeżu bałtyckim. [Ingression and ascension processes of salt waters along the Polish Baltic coast]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 388, 35–48.

Kordalski, Z., 2013. Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego [Impact of climatic changes on groundwater resources in the zone of Baltic coast]. Raport projektu badawczego [Project report]. NAG, PIG-PIB, Warszawa.

Kozerski, B. (Ed.), 2007. Gdański system wodonośny [Gdańsk hydrogeological system]. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 116 pp.

Kreczko, M., Lidzbarski, M., Prussak, E. & Kordalski, Z., 2000. Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej [Documentation of available groundwater resources of Vistula delta and the Vistula Spit]. PIG, Oddział Geologii Morza, Gdańsk.

Kreczko, M., Prussak, E. & Szelewicka, A., 1996. Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 111 Subniecka Gdańska [Hydrogeological documentation of MGR no. 111 Gdańsk Upper Cretaceous subbasin]. NAG, PIG-PIB, Warszawa.

McDonald, M.G. & Harbaugh, A.W., 1996. User’s Documentation for MODFLOW­96, an update to the U.S. Geological Survey Modular Finite­Difference Ground­Water Flow Model. U.S. Geological Survey, Reston.

Mikołajków, J. & Sadurski, A. (Eds), 2017. Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce [PHS Communicant: Major Groundwater Reservoirs of Poland]. PIG-PIB, Warszawa.

Pikies, R. & Zaleszkiewicz, L., 2013. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Gdańsk (27) wraz z objaśnieniami [Detailed Geological Map of Poland, 1:50,000, Gdańsk sheet (27) with explanation]. PIG-PIB, Warszawa.

Szelewicka, A. & Kordalski, Z., 2013. Zmiany hydrodynamiczne na obszarze drenażu gdańskiego systemu wodonośnego w świetle najnowszych obserwacji [Hydrodynamics changes in the drainage area of Gdańsk hydrogeological system on the basis of recent research]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456, 595–600.

Szelewicka, A., Karwik, A. & Kordalski, Z., 2015. Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej GZWP nr 112 Żuławy Gdańskie [Suplement of Hydrogeological documentation of MGR no.112]. NAG, PIG-PIB, Warszawa.