[1]
Jaroszewska, A. 2019. SUBIEKTYWNA REFLEKSJA GLOTTODYDAKTYKA PO LEKTURZE KSIĄŻKI WERONIKI WILCZYŃSKIEJ, MACIEJA MACKIEWICZA I JAROSŁAWA KRAJKI KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA. WPROWADZENIE. Neofilolog. 52/2 (cze. 2019), 411–418. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.13.