[1]
Maziarz, M. 2020. KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO . Neofilolog. 55/1 (wrz. 2020), 107-123. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.7.