[1]
Mackiewicz , M. i Chudak, S. 2020. TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT. Neofilolog. 55/2 (grudz. 2020), 287-305. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.8.