[1]
Goszczyńska, M. i in. 2024. Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia . Neofilolog. 62/1 (kwi. 2024), 213–229. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.13.