[1]
Iakovleva, O. 2024. Lingwodydaktyczny potencjał ChatGPT w nauczaniu języków obcych. Neofilolog. 62/1 (kwi. 2024), 333–350. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.20.