[1]
Godzich, A. i Machowski, S. 2024. Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i „Un vero affare!” (2015). Neofilolog. 62/1 (kwi. 2024), 249–262. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.15.