[1]
Gajda, K. 2024. Aplikacje mobilne w akademickiej dydaktyce językowej na przykładzie wykorzystania platformy Duolingo w nauczaniu języka rosyjskiego. Neofilolog. 62/1 (kwi. 2024), 312–332. DOI:https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.19.