(1)
Janowska, I. REFLEKSYJNOŚĆ W ŚWIETLE TEKSTÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO. Neofilolog 2019, 2, 143-154.