(1)
Andrzejewska, E.; Wawrzyniak-ƚliwska, M. WPROWADZENIE. Neofilolog 2020, 201-203.