(1)
Bielicka, M. . Droga Ucznia niepełnosprawnego Do Poznania języka Obcego –studium Przypadku Ucznia Z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neofilolog 2011, 173-185.