(1)
Peć, B. INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI). Neofilolog 2020, 27-49.